Calliope Tsoupaki

Maria (2012) 160′

Maria (2012) 160′

Oratorio in 4 parts
PSALMOS I
HESPERINOS
PSALMOS II
PARAKLISIS